×

The Winner Award X Campus Ads Idea Contest 2020

“X Campus Ads Idea Contest 2020 เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาส ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวีดีโอ โฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

โซเล็กซ์จึงได้สนับสนุนเข้าร่วมโครงการเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ตระหนัก ถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษา

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 16 ธันวาคม 2563 ทำให้เราได้เห็นความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบสื่อโฆษณา จากนักศึกษาทั้งหมด ที่ได้เลือกทำ Solex จำนวน 54 ทีม หลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้ผ่านการคัดเลือกและได้สร้างคลิปโฆษณา จำนวน 5 ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีม 2P2T จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น้องจะนำไปเป็นแนวทางเพื่อพัตนาต่อยอดได้ในอนาคต

สำหรับปีนี้น้อง ๆ ทีมไหนที่พลาดโอกาสไป ไม่ต้องเสียใจ ทุกทีมทำผลงานกันได้ดีไม่แพ้กันเลยครับ ขอให้น้อง ๆ เก็บเป็นประสบการณ์ พัฒนาและฝึกฝนกันต่อไปสู้ๆน่ะครับ ✌️✌️

ดูคลิป ทั้ง5ทีมได้ที่นี้
ทีม 2P2T จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ทีม แก๊งเราโคตรเท่ จากมหาวิทยาลัยรังสิต
ทีม EZZY จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีม MGM จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตบางรัก
ทีม The Dead One จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพบรรยายกาศงาน The Winner Award X Campus Ads Idea Contest 2020 🥳🥳 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

ภาพการจัดกิจกรรม X Campus Ads Idea Contest 2020 🥳 เราได้ไปจัดกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล

และแนะนำแนวทางในการออกแบบคลิปโฆษณา 

โครงการ “X Campus Ads Idea Contest 2020

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.x-campuscontest.com/
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://solexonline.com/ หรือ ติดต่อทาง Line :@solextoplock
error: Content is protected !!
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ไม่มีสินค้าในตะกร้าเลือกสินค้า