SolexSolarRoofTop การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า โซล่าร์เซลล์

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า โซล่าร์เซลล์
Grid-connected Solar Power System

โซล่าร์เซลล์ ( Solar Cell ) คือการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ เพื่อใช้ร่วมกันกับระบบ
ไฟหลักของการไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์ สามารถติดตั้งได้บนหลังคาบ้าน
อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม ระบบโซล่าร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้าในช่วงที่มีแสงแดดและนำพลังงานที่ได้ไปใช้งานทันที
ตามความต้องการของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตอนกลางคืนระบบก็จะหยุดการทำงานและดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาใช้ตามปกติ ระบบจะไม่มีการสำรองไฟเพื่อใช้ตอนกลางคืน
และไม่สามารถขายไฟคืนให้การไฟฟ้าได้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ แบบ On Grid

1. แผงโซล่าร์เซลล์ (Solar Cell) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง DC จะมีฝั่งขั่วบวกและ ขั่วลบพลังงานที่ได้จะยังไม่สามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า  (on grid inverter controller) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟจาก DC เป็นไฟกระแสสลับ AC และทำหน้าที่ควบคุมการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งานและป้องกันไฟฟ้าย้อนไฟสู่ระบบหลักของการไฟฟ้า และยังเป็นอุปกรณ์ที่บอกค่าพลังงานที่สามารถผลิตได้ในแต่ละวันผ่านทาง Application แบบ Real Time

3. ตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสตรง (DC controller box) ตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้โดยตรงจากแผงโซล่าร์เซลล์มาผ่านยังตู้ควบคุม โดยมีอุปกรณ์ควบคุมป้องกันฟ้าผ่า และ Smart miter คอยควบคุมไม่ให้กระแสไฟไหลย้อนกลับ

4. ตู้ควบคุมหลัก (AC Combiner Box) ตู้ควมคุมหลักโดยปกติจะมีติดตั้งอยู่แล้ว โดยจะมีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกันไปตามสถานที่และลักษณะของการใช้ไฟ  ไฟฟ้าที่ได้จากการผลิดออกจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะต้องมาขนานเข้ากับไฟฟ้าหลักของตู้นี้ เพื่อจ่ายกระแสไฟไปยังส่วนต่างๆของบ้านหรืออาคาร 

ผังส้นทางไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์ แบบออนกริด
ผังไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ แบบออนกริด

เลือกโซล่าร์เซลล์ขนาดเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม?

หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าบ้านเราควรใช้ระบบขนาดเท่าไหร่จึงพอดีกับการใช้งาน หากเราติดระบบที่เล็กไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้ประหยัดมากนัก หรือหากติดขนาดที่ใหญ่เกินไปก็อาจจะทำให้สิ้นเปลืองและคืนทุนได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้การเลือกขนาดถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่จะใช้หน่วยเรียกที่เป็น กิโลวัตต์ (Kw.) เพื่อระบุขนาดที่จะติดตั้ง

  • ขั้นแรกเราต้องทราบระบบไฟฟ้าที่บ้านก่อนว่าเป็นระบบแบบไหน โดยระบบมีทั้งแบบ Single phase และ Three phase วิธีการสังเกตุแบบง่ายๆ ให้ดูสายไฟที่ต่อจากมิเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาสู่บ้านว่ามีกี่สาย ถ้าพบว่ามี 2 สายแสดงว่าเป็นระบบไฟแบบ Single phase ( เฟสเดียว ) แต่ถ้าหากมี 4 สายก็สรุปได้เลยว่าเป็นระบบไฟแบบ Three phase ( 3 เฟส )
  • สังเกตุค่าไฟจากบิลค่าไฟ ว่าเรามีการจ่ายค่าไฟกี่บาทต่อเดือน
  • ลักษณะการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน ว่ามีอุปกรณ์เครื่งใช้ไฟฟ้าไรบ้าง เช่น ตู้เย็น แอร์ ทีวี หลอดไฟ (เทียบจากตารางด้านล่างได้เลยครับ)

เพียงเท่านี้ก็พอที่จะบอกได้แล้วว่าควรเลือกระบบโซล่าร์เซลล์ขนาดเท่าไหร่มาติดตั้ง

Solex Solar Package

ทั้งนี้ ค่าพลังงานเป็นการประมาณการเบื้องต้นจากการคำนวณ การประหยัดค่าไฟขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้ง ทิศทาง ความชันของหลังคา และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โซเล็กซ์ โซล่าร์เซลล์ ไฟฟ้าจากแสงแดดเพื่อความยั่งยืน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @solexsolarenergy หรือ โทร.02-8973917 จ-ส 08.30-16.30น.

บริษัท โซเล็กซ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า