ใช้งานง่ายๆ ล็อคดิสมีเสียง Solex 9070. ล็อคไว้กันหายน่ะครับ@ซุปตาร์พาตะลุย