ก้านโยกเสริม Dead Bolt แข็งแรง ติดตั้งแทนลูกบิดได้ง่าย ๆ !! DIY By Solex