วิธีการสั่งซื้อ

**หมายเหตุ ก่อนที่ลูกค้าจะชำระเงินจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อยืนยันรายการสินค้าและส่งรายละเอียดการโอนเงิน